Thông tin liên hệ

Tổ 11, Ấp Hưng Chánh, Xã Châu Hưng, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Điện thoại: +84 753 745 399

Fax: + 84 753 747 399

Email: contact@aquamarine.com.vn
* Bắt buộc